Ecoplatform logo

Asbestinventaris

voor bedrijfsgebouwen

Expertise

Persoonlijke aanpak

Van advies tot subsidies

Asbestinventaris of asbestattest?

Veel bedrijfsgebouwen bevatten asbest. De federale arbeidswetgeving (Codex welzijn op het werk) verplicht elke werkgever sinds 1995 om een asbestinventaris op te stellen voor alle gebouwen waar hij personeel tewerkstelt, ongeacht het bouwjaar.

Bij verkoop is het sinds november 2022 verplicht, maar uiterlijk tegen 2032 zal ieder gebouw in Vlaanderen (bouwjaar < 2001) een asbestattest moeten hebben. 

Ook met het oog op renovatiewerken is het van groot belang dat alle asbesthoudende en asbestverdachte materialen geïnventariseerd worden om ieders veiligheid te kunnen garanderen.

Is een asbestattest verplicht?

Bij verkoop is het sinds november 2022 verplicht, maar uiterlijk tegen 2032 zal ieder gebouw in Vlaanderen (bouwjaar < 2001) een asbestattest moeten hebben. Tegen 2034 wil de overheid de risicovolle toepassingen graag verwijderd zien om tegen 2040 Vlaanderen ‘asbestveilig’ te krijgen.

Voor wie stellen wij dit op?

Bij verkoop van een bedrijfsgebouw

Voor elk kantoor, winkelpand, schoolgebouw, magazijn, enz. die in het kader van verkoop een asbestattest nodig heeft.

Voor elke bewuste eigenaar van een bedrijfsgebouw

Voor elke bewuste eigenaar of gebruiker van een bedrijfsgebouw die wil weten welke asbesttoepassingen er zoal in het gebouw aanwezig zijn in het kader van welzijn op het werk of renovatiewerken.

Onderzoeksmethodes

Niet-destructief

onderzoek

Standaard wordt altijd niet-destructief onderzoek uitgevoerd. Dit wil zeggen dat geen schade gemaakt wordt om onderliggende asbesttoepassingen zichtbaar te maken. Schade afkomstig uit staalname (vb pleisterwerk, roofing…) is inherent aan het onderzoek en bijgevolg onvermijdelijk. Deze worden waar nodig netjes terug afgeschermd om contaminatie te voorkomen.

Destructief

onderzoek

Indien gewenst of in het kader van renovatie kan het interessant zijn achterliggende gekende of vermoedelijke asbesttoepassingen bloot te leggen. Dit gebeurt enkel na schriftelijke toestemming. Zelfs met destructief onderzoek wordt geen garantie gegeven dat alle asbesttoepassingen gekend zullen zijn.

Hoe wordt een inventaris of attest opgemaakt?

Tijdens de voorbespreking wordt het onderwerp van het asbestonderzoek bepaald. Beschikbare plannen, meetstaten enz. dienen overgemaakt te worden aan de asbestdeskundige zodat tijdens de voorstudie reeds bepaalde toepassingen achterhaald kunnen worden. Het plaatsbezoek start met een volledige rondgang van het gebouw, bij voorkeur in aanwezigheid van een persoon die het gebouw goed kent. Hierna dient iedereen het gebouw te verlaten en kan de asbestdeskundige, voorzien van alle PBM’s, de nodige detailinspectie en staalnames uitvoeren. Nadat de laboanalyses beschikbaar zijn wordt het asbestattest opgesteld. Dit wordt samen met de gebouweigenaar overlopen tijdens de nabespreking. Hierbij wordt de nadruk gelegd op de te nemen maatregelen of de te plannen asbestverwijdering.

Energieaudit

Bij een energieaudit wordt de huidige energetische situatie van jouw bedrijfsgebouw geanalyseerd en geven wij op basis hiervan energetisch advies.

EPC-attest

Je kan bij ons terecht voor EPC attesten op voor alle niet-residentiële eenheden.
 

Ecoplatform logo

Ecoplatform is dé partner voor een energieaudit van uw bedrijfsgebouw. Kennis van de huidige situatie is de eerste stap naar een energetische toekomst.

Contacteer ons

Ouwegemsesteenweg 175, 9750 Kruisem

Copyright © 2023