Ecoplatform logo

Totaalaanpak voor

energetische optimalisatie

De eerste stap naar een CO2-neutraal gebouw tegen 2050 is weten hoe het gebouw op vandaag presteert. Het in Vlaanderen verplichte EPC NR geeft via de EPC Score een inschatting van de gebouwschil en via het EPC Label een weergave van het hernieuwbaar energiegebruik.

Dit volstaat echter niet om in detail te weten waar de energetische tekortkomingen zitten, welk effect dit heeft op het werkklimaat, hoe dit alles kan aangepakt worden en wat dit zal kosten. Aangezien asbest, en bijhorende asbestrisico’s, zeer aanwezig is in bestaande bedrijfsgebouwen nemen we ook dit mee in onze aanpak.

Zo pakken wij het aan

1

Bespreking

Vooraf wordt besproken wat de doelstellingen zijn en wat verwacht wordt van de audit. Bewust zijn van de huidige situatie is de eerste stap voor optimalisatie.

Energieverbruik

Energieverbruik/-verlies in kaart brengen om zo te besparen op korte termijn. Energetische renovatie om nog meer te besparen.

Werkklimaat

Isolatie, warmterecuperatie, ventilatie, klimatisatie, akoestiek e.d. hebben een grote impact op het werkklimaat. Dit zijn zaken waarbij door te investeren bespaard kan worden op energie!

Energetisch dossier

In functie van verkoop of verhuur

Uitstraling naar klanten en buitenwereld

Groen imago bedrijf. Nieuwe look en feel d.m.v. totaalrenovatie.

Verplichting

Renovatieverplichting opgelegd door de overheid, EPC niet-residentieel, Asbestinventarisatie?

Andere redenen

2

Voorstudie

Aan de hand van de verwachtingen wordt een voorstudie gemaakt. Afhankelijk van de noden worden eventueel externe partners mee betrokken in het verhaal om zo de nodige wettelijke certificaten te verkrijgen. Door het centraal aansturen van deze partners verloopt dit in de kortst mogelijke tijd en is er steeds slechts één aanspreekpunt.

3

Plaatsbezoek

Tijdens het plaatsbezoek wordt de actuele situatie van het bedrijfsgebouw/ de bedrijfsgebouwen geanalyseerd.

Energiescan / energieaudit

De huidige situatie van het gebouw (gebouwschil, technieken …) alsook het energieverbruik/-verlies wordt in kaart gebracht, rekening houdend met huidige en toekomstige normen. Ook als er geen verplichting voor het asbestattest geldt, wordt toch een lijst opgesteld om de zichtbare toepassingen zoveel mogelijk onder de aandacht te brengen.

Er wordt een inschatting gemaakt van de impact die bepaalde investeringen kunnen opbrengen. Wat is noodzakelijk om te voldoen aan de renovatieverplichting opgelegd door de overheid? Wat kan beter ineens ook aangepakt worden om dubbele investeringen in de toekomst te vermijden? Hoe kunnen we het gebouw laten voldoen aan de hedendaagse normen, zowel energetisch als op vlak van werkklimaat?

Attestering EPC NR

EPC niet-residentieel verplicht? Een attest dient vanaf 2023 bij verkoop en verhuur (en vanaf 2026 voor elk groot niet-residentieel gebouw) verplicht iedere 5 jaar opgesteld te worden. Naast de attestering zelf is de plaatsing van (tussen)meters en het uitvoeren van bepaalde energetische ingrepen een vereiste om in de (nabije) toekomst te kunnen voldoen aan de EPC label-eis die opgelegd wordt. Een EPC deskundige komt ter plaatse om de nodige vaststellingen en aanbevelingen te kunnen doen.

Asbestinventarisatie en asbestattest

Veel bedrijfsgebouwen bevatten asbest. De federale arbeidswetgeving verplicht elke werkgever sinds 1995 om een asbestinventaris op te stellen voor alle gebouwen waar hij personeel tewerkstelt, ongeacht het bouwjaar. Bij verkoop is het nu al verplicht, maar uiterlijk tegen 2032 zal ieder gebouw in Vlaanderen (bouwjaar < 2001) een asbestattest moeten hebben. Tegen 2034 wil de overheid de risicovolle toepassingen graag verwijderd zien om tegen 2040 Vlaanderen ‘asbestveilig’ te krijgen. Ook met het oog op renovatiewerken is het van groot belang dat alle asbesthoudende en asbestverdachte materialen geïnventariseerd worden om ieders veiligheid te kunnen garanderen.

4

Uitwerking en nabespreking

De elementen uit de bespreking, de voorstudie en het plaatsbezoek worden verenigd tot een audit van het gebouw. De bestaande toestand wordt besproken en aanbevelingen worden opgesomd. Hieruit moet blijken welke ingrepen kunnen leiden tot de beoogde doelstellingen uit de bespreking. Aan de hand van cijfers en grafieken wordt de impact op het energiegebruik/-verlies voorgesteld. Een tijdlijn geeft eventuele verplichtingen en doelstellingen doorheen de jaren weer. Er wordt een overzicht gegeven van de subsidies waarop mogelijk aanspraak gemaakt kan worden.


Ecoplatform logo

Ecoplatform is dé partner voor een energieaudit van uw bedrijfsgebouw. Kennis van de huidige situatie is de eerste stap naar een energetische toekomst.

Contacteer ons

Ouwegemsesteenweg 175, 9750 Kruisem

Copyright © 2023