Ecoplatform logo

Energieaudit bedrijfsgebouwen

Wij maken het verschil

Expertise

Persoonlijke aanpak

Van advies tot subsidies

Wat is een energieaudit?

Bij een energiescan of energieaudit wordt de huidige energetische situatie van het gebouw geanalyseerd. Dit omvat de volledige buitenste schil, de technieken zoals verlichting, verwarming, koeling en ventilatie, en het huidige energiegebruik. Productieprocessen vallen niet onder het doel van deze audit.

Deze optimalisaties worden vergezeld van een inschatting qua energie- en dus ook kostenbesparing, een prijsvork van de te verwachten investering alsook de subsidies waarop aanspraak gemaakt kan worden.

Voor wie doen wij energieaudits?

Wij focussen ons 100% op energetisch advies voor bedrijfsgebouwen. Een energieaudit kan al interessant zijn wanneer uw gebouw 10 jaar oud is. De laatste jaren is er een enorme verandering geweest op vlak van isolatie en optimalisatie van energietechnieken. Voor bedrijfsgebouwen was er in vergelijking met residentiële gebouwen lang een gedoogbeleid voor inefficiënt energiegebruik. Met de komst van het EPC NR in Vlaanderen wordt in sneltempo werk gemaakt van de doelstelling om tegen 2050 alle gebouwen energieneutraal te krijgen.

Waarom een energieaudit laten uitvoeren?

Is uw gebouw klaar voor 2050?

Energiebesparing

via kleine en grotere ingrepen een besparing op de energiekost

Werkklimaat

creëren van een aangenaam werkklimaat (isolatie, akoestiek…)

Energetisch dossier

volledig dossier i.f.v. verkoop of verhuur

Uitstraling

groen imago onderneming door aandacht voor energie

Verplichting

renovatieplicht, EPC NR, asbestattest, codex welzijn op het werk (asbest)

Een energieaudit
voor uw gebouw?

Hoe verloopt een energieaudit?

Tijdens de voorbespreking gaan we dieper in op de reden van de energieaudit. Zo kunnen wij de klemtoon leggen op zaken waar u ook volledig achter staat. We bespreken de eventuele verplichtingen zoals het EPC NR of het asbestattest. Het is in ieders belang dat ons zoveel mogelijk documenten aangereikt worden (plannen, bestekteksten, technische fiches…). Op basis hiervan gaan wij aan de slag met de voorstudie van het dossier. Op de afgesproken datum komen we ter plaatse om het volledige gebouw door te lichten. Deze gegevens verwerken we in een dossier die we nadien samen overlopen.

Zorgt voor energiebesparingen op korte en lange termijn
Brengt het energieverbruik / -verlies van uw bedrijfsgebouw in kaart
Toont de geschatte impact van investeringen op uw verbruik
Geeft een inschatting in de energetische renovatiekost
Schept een duidelijk beeld van mogelijke subsidies
Biedt advies m.b.t. wettelijke verplichtingen EPC / asbest
Is een leidraad om dubbele investeringen te vermijden

Het energierapport

Kostprijs

Aangezien bedrijfsgebouwen enorm verschillen ten opzichte van elkaar maken wij graag een offerte op maat. KMO’s kunnen voor de audit (excl. wettelijk verplichte attesten) beroep doen op de KMO-portefeuille (in aanvraag..)

Asbest-attest

Voor elke bewuste eigenaar of gebruiker van een bedrijfsgebouw die wil weten welke asbesttoepassingen er zoal in het gebouw aanwezig zijn.
 

Ecoplatform logo

Ecoplatform is dé partner voor een energieaudit van uw bedrijfsgebouw. Kennis van de huidige situatie is de eerste stap naar een energetische toekomst.

Contacteer ons

Ouwegemsesteenweg 175, 9750 Kruisem

Copyright © 2023