Ecoplatform logo

Energetische analyse

met het oog op de toekomst

Veel bedrijfsgebouwen bevinden zich structureel in goede staat maar voldoen op energetisch vlak lang niet meer aan de huidige standaarden. Dit resulteert in een hoge energiefactuur, een slecht werkklimaat en een slechte uitstraling naar de buitenwereld. Dringend tijd voor actie dus!

Visie

Alle bestaande bedrijfsgebouwen energieneutraal tegen 2050.

Missie

Via energieaudits van bedrijfsgebouwen de gebouweigenaars wijzen op de energetische gebreken van hun gebouw en hen motiveren om actie te ondernemen tot energetische optimalisatie.

Audit bedrijfsgebouwen

De energetische situatie van het gebouw (gebouwschil, technieken …) alsook het energieverbruik/-verlies wordt door ons volledig in kaart gebracht, rekening houdend met de huidige normen. In het kader van de Codex welzijn op het werk worden ook de aanwezige asbesttoepassingen mee opgenomen in een asbestinventaris. We stellen aanbevelingen tot renovatie voor ter verbetering van het energieverbruik, werkklimaat en het algemene imago van het gebouw, inclusief een indicatieve prijsvork voor de nodige renovatiewerken of asbestsanering. Indien vereist wordt de audit aangevuld met een EPC NR- of Asbestattest.

Onze expertises

EPC NR-attest

Sinds 2023 dient een EPC NR-attest bij verkoop en verhuur verplicht iedere 5 jaar opgesteld te worden. De plaatsing van meters en het uitvoeren van bepaalde energetische ingrepen is een vereiste te kunnen voldoen aan de EPC label-eis die opgelegd wordt. Een EPC deskundige komt ter plaatse om de nodige vaststellingen te kunnen doen.

Asbestattest

Bij verkoop is het nu al verplicht, maar tegen 2032 zal ieder gebouw in Vlaanderen een asbestattest moeten hebben. Tegen 2034 wil de overheid de risicovolle toepassingen graag verwijderd zien om tegen 2040 Vlaanderen ‘asbestveilig’ te krijgen. Een asbestdeskundige komt ter plaatse om de vaststellingen en staalnames te kunnen doen.

Thermografie

Zonder breekwerk worden warmteverliezen en bestaande energetische bouwgebreken zichtbaar gemaakt. Dit gebeurt door middel van een warmtebeeldcamera die de warmteverschillen in de buitenste schil van het gebouw in beeld brengt. Een kwalitatieve analyse is noodzakelijk om de waarden correct te interpreteren.

Energy consulting

Naast de audit van bedrijfsgebouwen bieden we ook ‘energy consulting’ aan waarbij een langetermijnvisie van uw gebouwenportfolio wordt uitgewerkt om zo te voldoen aan de energiedoelstellingen van 2050.

Onze oplossingen

Ecoplatform biedt via een audit van uw bedrijfsgebouw een inzicht in de huidige toestand van uw gebouw met hieraan gekoppeld een perspectief voor de toekomst aan de hand van verbeteringsmaatregelen.

Energiebesparing – via kleine en grotere ingrepen een besparing op de energiekost
Werkklimaat – creëren van een aangenaam werkklimaat (isolatie, akoestiek…)
Energetisch dossier – volledig dossier i.f.v. verkoop of verhuur
Uitstraling – groen imago onderneming door aandacht voor energie
Verplichting – renovatieplicht, EPC NR, asbestattest, codex welzijn op het werk (asbest)

Totaaloplossing

Kwaliteit

Ervaring

Ervaring

en expertise

Onze jarenlange ervaring in de bouwsector maakt ons de ideale partner voor uw energetisch advies. Wij voeren een volledige audit uit op het gebouw en zorgen voor de wettelijk vereiste documenten zoals het EPC NR of het asbestattest. Een Thermografisch onderzoek gaat verder in op specifieke problemen.

Onze aanpak

Werkwijze

Wij staan voor een persoonlijke aanpak op maat van elk bedrijfsgebouw. Alles wordt in detail overlopen waarna een actieplan wordt opgesteld. Ecoplatform stelt zich flexibel op en kan ook instaan voor energetische oplossingen die niet expliciet vermeld worden. Neem contact op voor specifieke vragen.

Ecoplatform logo

Ecoplatform is dé partner voor een energieaudit van uw bedrijfsgebouw. Kennis van de huidige situatie is de eerste stap naar een energetische toekomst.

Contacteer ons

Ouwegemsesteenweg 175, 9750 Kruisem

Copyright © 2023