Ecoplatform logo

EPC NR-attest

voor bedrijfsgebouwen

Wat is het EPC
Niet-Residentieel?

Dit is het energieprestatiecertificaat voor niet-residentiële gebouwen. Een EPC NR is opgesteld in twee delen. Enerzijds de EPC score die een theoretisch cijfer toekent aan de energetische prestatie van het gebouw, anderzijds het EPC label die het aandeel hernieuwbare energie vergelijkt met het werkelijke gemeten verbruik. Het eerste is gebouwafhankelijk, het tweede varieert volgens gebruik.

Het EPC NR is 5 jaar geldig en dient hierna vernieuwd te worden. Het is van groot belang om reeds rekening te houden met de vernieuwing van het attest bij het uitvoeren van energetische investeringen om half of dubbel werk te vermijden.

Wanneer is een EPC NR verplicht?

In Vlaanderen is dit EPC NR verplicht bij verkoop of verhuur van een grote niet-residentiële eenheid (> 500m²). Tegen 2025 dient elke niet-residentiële eenheid groter dan 1000m² hierover te beschikken, ongeacht verkoop of verhuur. Uiterlijk 2026 is dit verplicht voor elk groot niet-residentieel gebouw. Indien een gebouweenheid kleiner dan 500m² deel uitmaakt van een aaneengesloten niet-residentieel geheel van meer dan 1000m² valt dit ook onder deze regelgeving. Wij zijn steeds bereikbaar om dit verder voor u uit te klaren.

Voor wie kunnen wij EPC-
attesten opmaken?

Wij maken EPC attesten op voor alle niet-residentiële eenheden. Dit zijn kantoren, winkels, scholen, overheidsgebouwen en dergelijke meer. Indien een wooneenheid vervat zit in het gebouw kan u uiteraard ook steeds bij ons terecht. Industrie, opslag en landbouw kunnen vrijgesteld worden van deze plicht. Indien er een deel kantoorruimte aanwezig is dient steeds de verhouding berekend te worden. Contacteer ons voor meer info.

Expertise

Persoonlijke aanpak

Van advies tot subsidies

Het attest is 5 jaar geldig en wordt zowel door de eigenaar als door de Vlaamse overheid bewaard. De energiedeskundige doet het nodige om dit dossier bij de overheid in te dienen. U hoeft dus verder niets te ondernemen.

Voor een volledig beeld van uw gebouw kan het aangeraden zijn om een energieaudit uit te voeren. Hierbij wordt een actieplan opgesteld om uw gebouw energetisch te laten voldoen aan de huidige en toekomstig geplande normeringen.

Wat moet u met het attest doen?

Energieaudit

Bij een energieaudit wordt de huidige energetische situatie van uw bedrijfsgebouw geanalyseerd en geven wij op basis hiervan energetisch advies.

Asbest-attest

Voor elke bewuste eigenaar of gebruiker van een bedrijfsgebouw die wil weten welke asbesttoepassingen er zoal in het gebouw aanwezig zijn

Ecoplatform logo

Ecoplatform is dé partner voor een energieaudit van uw bedrijfsgebouw. Kennis van de huidige situatie is de eerste stap naar een energetische toekomst.

Contacteer ons

Ouwegemsesteenweg 175, 9750 Kruisem

Copyright © 2023