Ecoplatform logo

ESG, CSRD, EU Taxonomie, wat betekent dit voor de bouw?

CSRD en EU Taxonomie zijn twee verschillende zaken die zeer complementair werken.

De duurzaamheidsrapportage van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) zorgt ervoor dat grote bedrijven transparant zijn over hun impact op milieu en maatschappij en vice versa. Bedrijven moeten rapporteren over de impact van hun organisatie op mens en milieu (impactmaterialiteit / inside out), maar ook over de invloed die duurzaamheidskwesties kunnen hebben op de organisatie zelf (financiële materialiteit / outside in). De zogenaamde dubbele materialiteitsanalyse. In de duurzaamheidsrapportage CSRD komen drie thema’s aan bod: milieu (Environment), maatschappij (Social) en bestuur (Governance) ESG.

De CSRD wordt stapsgewijs ingevoerd tussen 2025 en 2028 en is van toepassing op beursgenoteerde bedrijven (ook beursgenoteerde kmo’s) en grote ondernemingen.

Aan de andere kant hebben we de EU Taxonomie, die de vraag ‘Hoe groen zijn jouw investeringen nu echt?’ wil beantwoorden. De EU Taxonomie bevat een classificatiesysteem waarmee investeerders en bedrijven kunnen aangeven welke investeringen wel en niet duurzaam zijnen op welke milieudoelen deze impact hebben. Dit komt voort uit de Europese Green Deal, met als doel om Europa tegen 2050 klimaatneutraal te krijgen. Het moet dienen als stimulans om kapitaal naar groene investeringen te laten stromen.

Deze zes klimaat- / milieudoelstellingen werden opgenomen:

Klimaatbescherming
Aanpassing aan de klimaatverandering
Duurzaam gebruik en bescherming van water en mariene hulpbronnen
Overgang naar een circulaire economie
Voorkoming en bestrijding van verontreiniging
Bescherming en herstel van biodiversiteit en ecosystemen

Om als duurzaam te worden beschouwd gelden onderstaande eisen. Wanneer een economische activiteit op één van deze eisen tekort schiet kan deze bijgevolg niet als ‘duurzaam’ beschouwd worden.

De activiteit moet een significante bijdrage leveren aan tenminste één klimaat- /milieudoel
De activiteit mag hierbij geen significante schade veroorzaken aan de andere vijf klimaatdoelen. Zie ‘do no significant harm’ (DNSH) criteria
De activiteit moet voldoen sociale minimumnormen. Deze hebben o.a. betrekking op de bescherming van mensen- en arbeidsrechten

Welke impact heeft dit op de bouwsector?

Wie moet rapporteren? Investeerders, vastgoedfondsen, bouwbedrijven, projectontwikkelaars moeten in bepaalde gevallen direct rapporteren (alle grote bedrijven vanaf 1 januari 2025). Maar ook hun (onder)aannemers of toeleveranciers zullen gevraagd worden de nodige informatie te bezorgen zodat zij aan de EU Taxonomie zouden kunnen voldoen.

Investeerders worden door de bank gevraagd om bewijsmateriaal aan te leveren bij de aanvraag van een groene financiering. De projectontwikkelaar krijgt van de investeerder de vraag of het gebouw na oplevering (nieuwbouw of renovatie) voldoet aan de criteria uit de EU Taxonomie. De hoofdaannemer vraagt aan zijn onderaannemer of toeleverancier om bewijsmateriaal te leveren over de gebruikte bouwmaterialen. Door dit watervaleffect zal de volledige bouwsector uiteindelijk (indirect) moeten voldoen aan de EU Taxonomie.

In dit verhaal is het EPC NR een hulpmiddel om gebouweigenaars te begeleiden naar de langetermijndoelstellingen, zijnde koolstofneutraliteit, en verplicht voor alle niet-residentiële gebouwen >1000m² tegen 1 januari 2025. Een energieaudit geeft weer welke energetische investeringen noodzakelijk zijn richting een duurzaam gebouwenpark. Ecoplatform helpt u en uw bedrijf te voldoen aan deze verplichtingen. Vragen? Neem vrijblijvend contact met ons op!

 

De economische activiteiten waarover gerapporteerd kan worden voor de bouw- en vastgoedsector zijn: 

  • 7.1 Bouw van nieuwe gebouwen
  • 7.2 Renovatie van bestaande gebouwen
  • 7.3 Installatie, onderhoud en reparatie van energie-efficiënte uitrusting
  • 7.4 Installatie, onderhoud en reparatie van oplaadstations voor elektrische voertuigen in gebouwen (en parkeerplaatsen verbonden aan gebouwen)
  • 7.5 Installatie, onderhoud en reparatie van instrumenten en apparaten voor het meten, regelen en controleren van de energieprestaties van gebouwen
  • 7.6 Installatie, onderhoud en reparatie van technologieën op het gebied van hernieuwbare energie
  • 7.7 Eigendom en verwerving van gebouwen
Ecoplatform logo

Ecoplatform is dé partner voor een energieaudit van uw bedrijfsgebouw. Kennis van de huidige situatie is de eerste stap naar een energetische toekomst.

Contacteer ons

Meersbloem-Melden 46, 9700 Oudenaarde

Copyright © 2023