Ecoplatform logo

Gebouwenautomatisering en -controlesysteem verplicht?

Uiterlijk tegen 31 december 2025 moeten bepaalde niet-residentiële gebouwen over een gebouwautomatisering en -controlesysteem beschikken, zoals bepaald in het energiedecreet. Concreet betreft dit gebouwen met verwarmings- of koelinstallaties, al dan niet gecombineerd met een ventilatiesysteem, met een nominaal vermogen van meer dan 290kW.

Het gebouwautomatisering- en controlesysteem moeten ten minste volgende zaken mogelijk maken:

Het energieverbruik permanent controleren, bijhouden, analyseren en de bijsturing ervan mogelijk maken
De energie-efficiëntie van het gebouw toetsen, rendementsverliezen van technische bouwsystemen opsporen, en de persoon die verantwoordelijk is voor het beheer van de voorzieningen of de technische installaties, informeren over de mogelijkheden om de energie-efficiëntie te verbeteren
Communicatie met verbonden technische bouwsystemen en andere apparaten in het gebouw mogelijk maken, en compatibel zijn met technische bouwsystemen van verschillende soorten eigendomstechnologieën, toestellen en fabrikanten

Goed om weten: gebouwen uitgerust met dergelijk systeem worden vrijgesteld van de regelmatige keuringen voor verwarmings- en airconditioningssystemen die normaalgezien verplicht zijn bij een nominaal vermogen van meer dan 70 kW.

Weet u niet zeker of uw bedrijfsgebouw hieraan moet voldoen of heeft u vragen hoe u deze verplichtingen kan nakomen? Neem vrijblijvend contact met ons op en wij zoeken het voor u uit!

Ecoplatform logo

Ecoplatform is dé partner voor een energieaudit van uw bedrijfsgebouw. Kennis van de huidige situatie is de eerste stap naar een energetische toekomst.

Contacteer ons

Meersbloem-Melden 46, 9700 Oudenaarde

Copyright © 2023